Profil školy

Když mi bylo čtrnáct, byl táta takový ignorant, že jsem ho sotva vystál. Když mi pak bylo jednadvacet, žasnul jsem, kolik se stařík za těch sedm let naučil. (M.Twain)

Tvář naší školy chce být vlídná, přátelská, upřímná, citlivá a pestrobarevná.

Od školního roku 2001 - 2002 nabízíme alternativní program Začít spolu. S touto metodou výuky, která výrazně zohledňuje individualitu dítěte, podporuje vzájemnou spolupráci a zvyšuje efektivitu samotné výuky, se můžete setkat na samostatné stránce, která je tomuto projektu věnována.

Na druhém stupni nabízíme širokou škálu povinně-volitelných předmětů ( viz informační list školy ). Do osnov občanské výchovy zařazujeme ve vyšších ročnících blok Volba povolání, který se snaží pomoci dětem při výběru střední školy a uvést je do světa práce.

Na začátku každého pololetí přicházíme s nabídkou kroužků a dalších mimoškolních aktivit, které umožňují dětem vhodně a efektivně využít svůj volný čas.

Aby žáci mohli trávit v odpoledních hodinách čas tak, jak je baví - neorganizovaně, otevřela naše škola školní klub pro žáky od 4. třídy. ( Žáci prvních tří tříd prvního stupně navštěvují školní družinu ). V klubu mají k dispozici kulečník, stolní fotbal, hudební věž, časopisy, stolní hry…

Žáci si vydávají vlastní časopis. Ten však slouží nejen jako místo, kde se žáci mohou dozvědět odpovědi na své dotazy nebo přijít s různými vlastními nápady, ale i jako médium pro vyhlašování různých soutěží a akcí.

Na škole funguje institut výchovného poradce. Učitelé ke své práci využívají program prevence soc.-pat. jevů.

Abychom neztratili zpětnou vazbu, zřídili jsme žákovský parlament, který se schází na obou stupních s ředitelem školy. Zde si pak žáci s vedením školy vzájemně vyměňují své nápady, připomínky či požadavky. Obdobně to funguje směrem k rodičům - zástupci rodičů se před třídními schůzkami také scházejí s vedením školy. Jako poradní a kontrolní orgán školy funguje školská rada.

Škola se pravidelně zúčastňuje školních olympiád a dalších soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Silnou stránkou naší školy jsou její sportovní aktivity podepřené dobrými podmínkami ke sportování. Naše škola je velmi úspěšná na celopražské úrovni. Během školního roku pořádá první i druhý stupeň již tradiční sportovní akce ( Vánoční laťka, orientační běh, atletický den…). Od roku 2002 pořádá naše škola Běh Terryho Foxe, který se od roku 2008 změnil na Běh naděje.

Škola disponuje, multimediální a počítačovou učebnou, odbornými učebnami na výuku F, CH a Př, tělocvičnami, dílnami, hudebnou, keramickou dílnou a školním klubem. Jednotlivé třídy se vybavují úložným prostorem pro zakládání portfólií žáků a počítačem s připojením na Internet.

Od šk. roku 2007/08 pracujeme postupně podle školního vzdělávacího programu - Bez (spolu)práce nejsou koláče. Program nabíhá po ročnících - v úvodním školním roce v 1. a 6. třídách.

Výchovně vzdělávací strategie naší školy naleznete na stránce Charakteristika školy. Představují soubor principů (opatření, metod, aktivit...), které respektujeme, sdílíme, nabízíme a které od nás můžete očekávat. Je výsledkem společné práce, společných konzultací a vyjasňování si postojů. Jedná se tedy o jakési portfolio naší organizace, které je otevřené a vyvíjí se, protože podstata naší společné práce je tvůrčí.

Rádi vás přivítáme v naší škole!

aktualizováno: 1.9.2009

Vytvořeno 27.9.2006 17:42:47 - aktualizováno 25.9.2009 11:30:49 | přečteno 16553x | Mgr. Zdeněk Stříhavka