Na shledanou, pane Andersene!

Povídání o pejskovi a kočičce

Již po jedenácté jsme se zúčastnili akce Noc s Andersenem. Letos jsme četli dvě knihy od dvou různých autorů. Mladší děti se věnovaly knížce pana J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, ty starší pak tajuplným příběhům pana J. Foglara, Rychlým šípům. Aktivity během dne i noci byly ve všech třídách podobné. Některé třídy dokonce vyrazily po stopách Rychlých šípů do pražských Stínadel. V článku najdete podrobnější zprávičky z jednotlivých tříd.  

Třída 1. A
Nejdřív jsme se přivítali a seznámili se staršími kamarády, kteří přišli, aby spolu s námi prožili Noc s Andersenem a pomohli prvňáčkům se čtením a tvořením. Povídali jsme si o pohádkáři Andersenovi, připomněli jsme si náš strom pohádkovník. Knihu Povídání o pejskovi a kočičce nebylo třeba příliš představovat, protože ji všechny děti už znaly a mnozí ji i přinesly s sebou. Děti zjistily, že stejná kniha může vypadat různě v různých vydáních, dokonce jeden výtisk byl ve slovenštině. Následoval pátrací úkol, kdy děti hledaly na chodbách školy obrázky, na kterých byly psí a kočičí postavičky z kreslených seriálů. Jména těchto postav zapisovaly do křížovky, úspěšným řešitelům vyšlo jméno Josefa Čapka. Potom jsme se uvelebili na koberci a pustili se do čtení knihy. Předčítání velkých kamarádů se moc pěkně poslouchalo, ale ani prvňáčci nechtěli zůstat pozadu a pochlubili se, jak umějí číst oni. Na závěr večera si každý vyrobil z kartonu kočičku nebo pejska. Před spaním jsme poslouchali, jak příběhy o pejskovi a kočičce vypráví Karel Höger.

Třídy 1. B a 3. D
Obě třídy měly téma Pejsek a kočička, prvňáci navštívili dopoledne i program v knihovně. Ve škole jsme si pak zahráli bojovku po celé budově, děti doplňovaly křížovku se jménem Josefa Čapka, skládaly si komiksy s pohádkami, zahrály Kimovku, skládaly puzzle. Hlavně jsme si četli pohádky a společně prožili noc.

Třída 1. C
Vydali jsme se po stopách Rychlých šípů a záhady ježka v kleci. Po té, co jsme shlédli představení v divadle Gong "Záhada hlavolamu", nám naši patroni z 5. C připravili stopovačku, kde děti za splněný úkol získaly část z příběhu Rychlých šípů. Všichni prvňáčci absolvovali cestu úspěšně a na konci slepili celý příběh, který jsme si společně přečetli. Všichni jsme si to pěkně užili!

Třída 1. D
Již týden před akcí přinášeli žáci do školy různá vydání knížky Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ a prožívali s nimi jejich příhody, prohlíželi obrázky a vyrobili jsme si také jejich postavičky. Konečně nadešel očekávaný večer. Sešli jsme se ve své třídě, seznámili jsme se se spisovatelem H. Ch. Andersenem, poslechli si píseň o něm a jeho pohádkách, připomněli jsme si jméno Josefa Čapka. Následovala práce ve skupinkách – sestavovali a vybarvovali jsme obrázky z knížky rozstříhané na dílky, hádali jsme, ke které pohádce obrázek patří, a zkoušeli jsme k téže pohádce nakreslit obrázek vlastní. Pak nás čekala „kimovka“ – úkolem bylo zapamatovat si co nejvíce potravin, které přidali pejsek a kočička do dortu, a pak je všechny napsat. Po lehké večeři jsme si zahráli na detektivy a vyluštili jsme šifrovanou zprávu. A pak už nastala chvíle přeměny třídy na společnou „noclehárnu“, večerní hygiena, pohádka na dobrou noc a usínání.Noc s Andersenem se nám moc líbila a už teď se těšíme na další. 

Třída 2. A
Již od rána jsme ve třídě vzpomínali na loňské nocování. Připomněli jsme si pana Andersena, vyprávěli jsme si o jeho životě i pohádkách. Po zbytek dne jsme se ale věnovali jinému autorovi, panu Josefu Čapkovi a jeho krásné knížce Povídání o pejskovi a kočičce. Z životopisu pana Čapka jsme se toho hodně dozvěděli, jak žil, co a kdo ho inspiroval k napsání knížky. Vše nám posléze doplnila paní knihovnice při krátké besedě v naší radotínské knihovně. Zde jsme si také poslechli pohádku o tom, jak pejsek a kočička myli podlahu – tu máme nejraději. Když jsme se v podvečer opět sešli v naší třídě, ve čtení pohádek o pejskovi a kočičce jsme pokračovali. Později jsme si vyluštili pár kvízů, křížovek a vyrobili jsme si postavičky zvířátek. Celý pohádkový den i noc jsme si bezva užili!

Třída 2. B
Na noci s Andersenem jsme se naučili novou písničku o pejskovi a kočičce, kterou jsme ráno zazpívali rodičům. Ve skupinkách jsme vyrobili plachty s informacemi o Josefu Čapkovi, pouštěli jsme si pohádky z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, skládali jsme puzzle z rozstříhaných obrázků pejska a kočičky, venku jsme hráli šipkovanou, na jejímž konci byl schován poklad a před spaním jsme si ještě zahráli Městečko Palermo. Noc s Andersenem jsme si užili, moc se všichni  těšíme na další rok.

Třída 2. C 
Náš večer byl hodně pestrý; děti malovaly, četly i poslouchaly příběhy pejska a kočičky, luštily šifru, která byla skrytá na lístečcích na chodbě školy. Také vyplňovaly kvíz, luštily tajenku a vyrobily si postavičky pejska a kočičky. A pak se děti uložily ke spánku  - ve třídě si rozložily karimatky a spacáky, vzaly si svoje plyšáčky a zhaslo se. Tak zase za rok, těšíme se! 

Třídy 4. A a 4. B
Tentokráte jsme se zaměřili na Jaroslava Foglara, velkého skauta, a jeho Rychlé šípy, které začaly vycházet právě před 80 lety. Zhlédli jsme jeden díl černobílého seriálu o Rychlých šípech, ve kterém jsme se seznámili se všemi hlavními postavami, s jejich dobrodružstvími, která zažívali v uličkách staré Prahy, s hlavní myšlenkou celé knihy. Děti zpracovávaly informace o spisovateli, o jeho díle, o kreslířích a ilustrátorech i o samotných Rychlých šípech a jeho postavách. Samy si vyzkoušely „ulovit“ některé bobříky – mrštnosti, paměti, času, míření, hmatu. Nebylo to úplně jednoduché, ale nejtěžší byl bobřík mlčení. Po té, co děti zalezly do svých spacáků, nastalo, lépe řečeno, mělo nastat mlčení až do sedmé hodiny ranní. Pravdou je, že se děti velmi snažily, ale až do brzkých ranních hodin bylo slyšet jemné špitání.Při hodnocení tohoto bobříka, čestně děti hlásily, že mlčet nevydržely. Zachovaly se jako praví skauti. Akce se opět podařila, těšíme se na další.

Třída 5. C
Pro prvňáčky jsme připravili večerní bojovou hru. Prvňáčci plnili úkoly a za splněné úkoly dostávali obrázky. Z nich pak složili komiksový příběh. Pak jsme si zahráli večerní vybíjenou. Večer jsme si promítli film „Záhada hlavolamu“. Celý týden děti nosily knihy Jaroslava Foglara. Četli jsme si z nich. V pátek jsme měli kvíz a vyndávali jsme ježka z klece. Domů si pak děti odnesly Pamětní průkaz.

Třída  5. D 
Tento rok u nás proběhl úplně jinak, než bylo obvyklé. Sešli jsme se sice ve škole, kde jsme si rozložili spaní, ale hned nato jsme vyrazili do Prahy do tajemných Stínadel. Cestou se přidalo několik rodičů a pak mohlo začít naše dobrodružství. Ve skupinkách jsme procházeli podle mapy večerní Stínadla, plnili úkoly a čekali, kdy se nám zjeví nějaká postava z Rychlých šípů. A byla tam. Objevil se Široko. Pustil nás, protože jsme se prokázali žlutým špendlíkem. Všichni jsme úkoly splnili, složili puzzle a vyrazili zpět domů. Tam už jsme zalezli rovnou do spacáků a sledovali ještě jeden díl Záhady hlavolamu. Moc jsme si večer užili. Druhý den jsme potom ve všem pokračovali, probírali knihy Jaroslava Foglara, malovali naše společné mapky, komiksy, vlajky a napsali krátkou dobrodružnou povídku.

Velké poděkování posíláme do Místní knihovny v Radotíně paní knihovnici, která si pro děti připravila krátkou besedu o panu J. Čapkovi a jeho knížce.

Noc s Andersenem 2018

Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Bobřík paměti

Bobřík paměti

 
Bobřík míření

Bobřík míření

 
Bobřík mrštnosti

Bobřík mrštnosti

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Rychlé šípy

Rychlé šípy

 
Rychlé šípy

Rychlé šípy

 
Rychlé šípy

Rychlé šípy

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Rychlé šípy

Rychlé šípy

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Rychlé šípy

Rychlé šípy

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
Příprava na spánek

Příprava na spánek

 
rychle sipy

rychle sipy

 
Povídání o pejskovi a kočičce

Povídání o pejskovi a kočičce

 
 
Vytvořeno 3.4.2018 17:41:11 | přečteno 612x | Martina Prokopová