Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Letošní Noc s Andersenem připadla na pátek 29. března...

... jejím tématem bylo 70. výročí nakladatelství Albatros a samozřejmě pohádky pana Andersena. Také žáci naší školy se v hojném počtu této akce zúčastnili. Některé třídy nocovaly ve škole již ze čtvrtka na pátek, jiné z pátku na sobotu. Ve třídách se k tématu knížek, pohádek, příběhů a čtenářství věnovali žáci s paními učitelkami již od rána i v rámci výuky. Nosili do tříd knihy s pohádkami H. Ch. Andersena, Ondřeje Sekory a dalších spisovatelů.

Žáci 1. a 2. tříd si pro svoji noc vybrali autora, který patřil k zakladatelům nakladatelství Albatros, Ondřeje Sekoru. Žáci navštívili místní knihovnu, kde si pro děti připravily program paní knihovnice. Seznámily je mimo jiné se životem O. Sekory a přečetly příběh Ferdy Mravence. Děti při poslechu podle zadání příběh ilustrovaly. Později, ve svých třídách, listovaly knížkami, které O. Sekora napsal. Nejčtenější byl asi Ferda Mravenec a Brouk Pytlík, tyto postavičky mají děti rády. Došlo však i na méně známe knihy, jako jsou například Kuře Napipi, Čmelák Aninka nebo Kronika města Kocourkova. Aby si děti mohly odnést kromě vědomostí také nějakou upomínku, vyrobily si loutku - jednu ze tří hlavních postaviček Sekorových knih – Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka nebo Berušky. Jiné děti zas dotvářely komiks o Ferdovi.

Žáci 3. a 4. tříd se ve svých činnostech více věnovali samotnému nakladatelství Albatros. Z internetu čerpali informace, zapisovali je, vytvářeli informační karty o vzniku knihy. V knihovně pak žáci 3. A vyhledávali knížky, které nakladatelství za dobu své existence vydalo, všímali si i rozmanitosti autorů a ilustrátorů.

Nejstarší žáky, páťáky, navštívil sám pan Andersen, aby se jim prostřednictví dotazů představil a seznámil je se svým životem. Informace získané z rozhovoru, a také z krátkého dokumentárního filmu, žáci zapisovali do pracovních listů. Následně ve skupinách přiřazovali názvy pohádek k ilustracím, dokončovali příběhy, pantomimicky je předváděli, luštili různé šifry, kvízy a záhady.

Ve všech třídách se ale hlavně četlo a poslouchalo. Ať už to byly pohádky o Ferdovi, nebo pohádky pana Andersena, jedno je jisté. Všem se letošní Noc líbila a už se těší na další.


Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

 
 
Vytvořeno 5.4.2019 18:00:35 | přečteno 732x | Martina Prokopová