Zápis do 1. třídy

1.stupen
Vážení rodiče,


zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/20 se bude konat dne 3.dubna 2019 v budově
1. stupně (stará žlutá budova) od 14.00 hod. do 18.00 hod. Vstup do budovy je ze dvora
od knihovny.

Vezměte si, prosím, s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz, popř. jiný doklad o trvalém bydlišti v Praze-Radotíně. Formuláře k zápisu – Žádost o přijetí do 1. třídy a Zápisní list - si vyplňte předem. Oba dokumenty najdete na našich webových stránkách (www.skola-radotin.cz) ve složce Dokumenty, formuláře.


Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy platná od 14.12.2018.

  • trvalé bydliště zákonného zástupce (rodiče) a dítěte v Radotíně

  • kapacita třídy s programem Začít spolu je 25 žáků. Pokud bude přihlášen větší počet, než je kapacita jedné třídy a menší než 44 (2 třídy s minimálním počtem žáků 22), rozhodne se o umístění losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy, zástupce ředitele a zástupce Rady školy. Děti, které nebudou losem vybrány do třídy s programem Začít spolu, budou zařazeny do klasické třídy.

Rozhodnete-li se požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Vytvořeno 6.3.2019 12:43:14 - aktualizováno 15.3.2019 12:13:40 | přečteno 1081x | Jaroslav Jurásek