AP - bodové hodnocení

Obhajoby 2013 (5)

1) za každý kalendářní den pozdního odevzdání strhnout 1 bod

2) opsaná i částečně opsaná práce nebude připuštěna k obhajobě


Kritéria pro absolventskou práci – konzultant


 1. Pravidelná spolupráce s konzultantem 3 body

 2. Respektování doporučení konzultanta 2 body

 3. Obsah práce je věcně správný 2 bod

 4. Nápaditost a originalita 1 bod

 5. Více zdrojů informací (tři jsou minimum – z toho 1 knižní) 1 bod

 6. Gramatická a stylistická úroveň, dodržení struktury práce (úvod, závěr…) 2 body

 7. Estetická úroveň 1 bod


CELKEM 12 bodů


Kritéria pro absolventskou práci - oponent


 1. Minimálně 4 normostrany textu A4 ve složce (cca 1800 slov) 2 bod

 2. Obsah práce je věcně správný 4 body

 3. Nápaditost a originalita 1 bod

 4. Více zdrojů informací (tři jsou minimum – z toho 1 knižní) 1 bod

 5. Gramatická a stylistická úroveň, dodržení struktury práce (úvod, závěr…) 4 body

 6. Estetická úroveň 1 bod


CELKEM 13 bodů


Zhodnocení úrovně cizojazyčné části učitelem cizího jazyka 5 bodů


Kritéria pro absolventskou práci – obhajoba


1. Žák rozumí své práci, je v obraze, orientuje se v tématu a odpovídá na položené otázky, umí argumentovat 8 bodů

2. Cizojazyčná část 4 body

3. Image 2 body

4. Demonstrace 4 body

5. Srozumitelný a plynulý projev 4 body

6. Sdělí, co ho zaujalo a co by chtěl zdůraznit 4 body

7.Zhodnotí svoji práci 4 body


CELKEM 30 bodů


CELKOVÉ HODNOCENÍ:

60 – 51 VYNIKAJÍCÍ

50 - 40 VELMI DOBRÉ

39– 25 VYHOVUJÍCÍ

24 – 0 NEUSPĚL

 
Vytvořeno 9.5.2018 14:57:44 | přečteno 589x | Jiří Riedl