Informace ke zkušebnímu provozu plavání žáků v květnu 2019

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 2. května začne zkušební provoz v nově vybudovaném bazénu. Jak jsme Vás již dříve s panem místostarostou M. Knotkem informovali, žáci naší školy budou mít od 1. do 9. třídy v rámci hodin tělocviku 1 hodinu týdně plavání a výuka se bude platit.

- od září 2019 bude ve školním vzdělávacím programu rozšířena dotace tělesné výchovy pro první stupeň o jednu hodinu

- protože se plavání stane součástí tělesné výchovy, všichni žáci se těchto hodin povinně účastní od 1. do 9. třídy. V případě zdravotních problémů budou žáci, kteří mají mít hodinu plavání přeřazeni na tuto hodinu do paralelní třídy.

- výuku v bazénu bude zajišťovat plavecká škola Betynka

- v květnu bude výuka prvního stupně probíhat v pondělí, úterý, čtvrtek a v pátek. Žáci druhého stupně budou plavat ve čtvrtek a v pátek dle rozvrhu tělesné výchovy (viz rozvrh v příloze)

- od září budou mít oba stupně naší školy plavání v úterý, středu a čtvrtek – rozvrh jednotlivých tříd bude upřesněn a vyvěšen na webových stránkách školy

- školní výuka plavání bude každý rok probíhat od září do konce května

- na výuku plavání bude do bazénu povinnost nosit koupací – plaveckou čepici. Škola nakoupila plavecké čepice a žáci budou mít možnost, pokud nemají vlastní, si jí u paní hospodářky koupit. Dodávka nám byla přislíbena v prvním týdnu v květnu. Odkazy na čepice, které budeme kupovat do školy (v cenových relacích od 37,- do 55,- Kč/kus).

https://www.decathlon.cz/plavecka-cepice-cerna-id_8277366.html#sJUNIOR

https://www.decathlon.cz/latkova-plavecka-cepice-modra-id_8546533.html#v2691830

https://www.spokey.cz/default.asp?cls=stoitems&fulltext=plaveck%E9+%E8epice

u třetího odkazu to bude čepice LYKRAS

pokud si dítě čepici zapomene, bude mít možnost si v bazénu čepici půjčit

- cena za hodinu výuky plavání byla po dohodě se zřizovatelem stanovena na 40,- Kč

- plavání ve zkušebním provozu v květnu za všechny žáky uhradí škola ze svého rozpočtu

- od září do konce prosince bude 15 hodin plavání (září, říjen a listopad 4x, prosinec 3x), od ledna do května to bude 20 hodin (leden, březen a květen 4x, únor 3x, duben 5x).

Cena za výuku plavání za celý rok bude 1 400,- Kč a bude hrazena takto:

na účet školy budou rodiče posílat peníze dle zaslaných variabilních symbolů jednotlivých tříd ve dvou splátkách.

Do konce října 600,- Kč na období září až prosinec a do konce února 800,- Kč za období leden až květen

Rodiče žáků sociálně slabých mohou požádat o úhradu sociální odbor, případně požádat školu o výpomoc.

- Před zahájením plavání budou všichni žáci seznámeni s podmínkami (nosit s sebou budou pouze 4 věci – ručník, mýdlo, přiléhavé plavky, koupací – plaveckou čepici), jak budou probíhat přesuny a poučeni o bezpečnosti

Mgr. Zdeněk Stříhavka


 

plavání - květen 20190 1
2
3
4
5
6
7
8

7.00-7.45 8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.05 - 10.50
11.00 - 11.45
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.25
14.30 - 15.15
Pondělí
3.D 2.A 1.A


2.E 2.B 1.B
Úterý
3.A 5.A 4.A


3.B 5.D 4.B
Středa


Čtvrtek
1.C 2.C 5.B 7.AB 9.AB 6.AB1.D 2.D 5.C ch + d ch + d ch + d

Pátek
4.C 3.C 8.C, 9.C 8.AB 7.CD 6.C4.D volná ch + d ch + d ch + d ch + d

Sobota


Neděle


Vytvořeno 26.4.2019 9:32:47 | přečteno 1467x | Jaroslav Jurásek