Dopis rodičům žáků 1. stupně

Vážení rodiče,


na základě vydaného manuálu MŠMT a v něm specifikovaných podmínek k nástupu žáků 1. stupně jsem se dostal do pozice, kdy mám rozhodnout a připravit pravidla, pokud se k výuce ve škole přihlásí více než 15 žáků, které děti vybrat.

Pro mě i pro Vás tak vzniká nelehká situace a jsem si vědom, že i když připravím jakékoliv řešení, žádné neuspokojí všechny rodiče. Přesto musím rozhodnout. Na základě pravidel popsaných v manuálu a technických a personálních možností školy stanovuji tato pravidla:


Pokud některá z vyučujících spadá do rizikové skupiny osob, bude vyučování pokračovat v (distanční) domácí výuce jako doposud.


U ostatních tříd, kde je počet přihlášených do 15 žáků probíhá pro část žáků ve škole a pro druhou opět pokračuje (distanční) domácí výuka.


Pokud počet přihlášených žáků překročí maximální počet 15 žáků, do skupiny, která se bude vzdělávat ve škole, budou zařazeni žáci podle těchto pravidel:

 1. děti samoživitelek

 2. děti ze sociálně slabých rodin

 3. děti se slabým prospěchem

 4. ostatní dle rozhodnutí třídní učitelky


Výuka bude probíhat od pondělí do pátku vždy 4 vyučovací hodiny (rozvrh stanoví třídní učitelka podle svých potřeb). Pokud Aj vyučuje druhostupňový učitel, budou tyto hodiny u všech žáků nadále probíhat (distančně) domácím vzděláváním, abychom dodržovali manuál a u dětí se střídalo co nejméně dospělých.


Provoz školní družiny


Provoz školní družiny bude pouze pro žáky 1. a 2. tříd od doby skončení dopolední výuky do 16.00 a bude bezplatný. Žáci zůstávají ve skupinách a třídách, ve kterých se učili a po učitelkách 1. stupně k dětem do tříd nastoupí vychovatelky školní družiny dle rozdělení vedoucí vychovatelkou. Vzhledem k technickým podmínkám budov, ve kterých budou skupiny ŠD umístěny, budou odchody dětí ze ŠD pouze ve 14.00 a po skončení provozu ŠD v 16.00 na základě dohody s vychovatelkami jednotlivých skupin.


Obědy 

Na schůzce s vedením radnice 5. 5. 2020 (K. Hanzlík a M. Knotek) ředitel jídelny informoval, po dohodě s ředitelem ZŠ, o záměru přípravy jídel do plastových krabiček a roznosu do jednotlivých tříd. Z technických a provozních důvodů nelze stravu vydávat a konzumovat ve školní jídelně. Systém doručení krabiček do tříd sníží riziko shromažďování žáků. Školník by proto na konec poslední vyučovací hodiny rozvezl jídlo z jídelny na všechny budovy. Žáci by se stravovali v jednotlivých třídách a nosili by si v sáčku své příbory (učitelé budou mít ve třídách náhradní příbory pro případ, že si jej někdo nepřinese).

Strava bude nabídnuta všem žákům i v domácím vyučování, ale obědy si budou moci vyzvednout pouze rodiče. Bude jednoduchý jídelníček s jedním jídlem.


Podrobné informace ke stravování jsou zveřejněny ředitelem školní jídelny na jejich stránkách.


Při nástupu do školy je nutné zajistit:

 • Předání čestného prohlášení, originál podepsaný zákonným zástupcem (formulář je na webových stránkách školy). Pokud toto prohlášení nebude předáno v den nástupu, nebude žák na skupinu vpuštěn. 

 • V den nástupu do skupiny bude žák poučen o všech pravidlech, která je potřeba v rámci školy dodržovat. Nerespektování těchto pravidel povede k vyloučení žáka ze skupiny. (viz ikona souborumanuál MŠMT pro 1. stupeň zveřejněný na webových stránkách školy)

Žáci s sebou musí každý den mít:

 • 2 ks roušky

 • sáček na roušku

 • jídelní příbor

 • sáček na příbor

Ze strany školy bude zajištěno: 

 • měření teploty a desinfekce rukou při vstupu do školy

 • mýdlo a desinfekce na WC, vysoušeče rukou na WC

 • mýdlo, desinfekce a papírové ručníky ve třídách

 • každodenní pravidelná desinfekce prostoru třídy

Školní docházka skupiny bude probíhat v lavicích po jednom, lavice v rozestupu 2m. V tomto případě není nutné mít roušku. Při pohybu ve společných prostorách, či na pokyn vyučujícího je rouška povinná. Po upřesnění počtu žáků a vytvoření skupin bude pro každou skupinu stanoven časový rozvrh od nástupu do školy, doby přestávek a ukončení vyučování tak, aby byl splněn požadavek manuálu vydaného MŠMT. Docházka bude do konce školního roku.Děkuji za pochopení a spolupráciMgr. Zdeněk Stříhavka


Vytvořeno 13.5.2020 10:01:04 | přečteno 1420x | Jaroslav Jurásek