Dopis rodičům žáků 9. říd

Vážení rodiče,


do dnešního dne nahlásilo 56 zákonných zástupců žáků 9. ročníků zájem o přípravu na přijímací zkoušky formou osobních konzultací v dětských skupinách svým třídním učitelům.


Příprava bude probíhat vždy od pondělí do čtvrtka vždy 2 vyučovací hodiny (jedna hodina Čj a jedna M) dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách školy. Oběd nebude zajištěn. 

Při nástupu je nutné zajistit:

Žáci s sebou musí každý den mít:

  • 2ks roušky

  • sáček na roušku

Ze strany školy bude zajištěno: 

  • měření teploty a desinfekce rukou při vstupu do školy

  • mýdlo a desinfekce ve třídách a na WC, vysoušeče rukou na WC

  • mýdlo, desinfekce a papírové ručníky ve třídách a na WC

  • každodenní pravidelná desinfekce prostoru třídy

Příprava bude probíhat v lavicích po jednom, lavice v rozestupu 2m. V tomto případě není nutné mít roušku. Při pohybu ve společných prostorách je rouška povinná či na pokyn vyučujícího. Každé skupině bude přidělen přesný čas nástupu do školy. Příprava poběží do dne konání přijímacích zkoušek, poté budou tyto skupiny rozpuštěny a výuka bude nadále probíhat distančním způsobem jako dosud.


Děkuji za pochopení a spolupráci


Mgr. Zdeněk Stříhavka


Vytvořeno 6.5.2020 14:40:52 | přečteno 664x | Jaroslav Jurásek