Dopis žákům a rodičům 2. stupně

Vážení žáci a rodiče,


do dnešního dne nahlásilo 235 zákonných zástupců žáků druhého stupně zájem nástup do školy v dětských skupinách svým třídním učitelům. 


Příprava, konzultace a socializační setkání budou probíhat pro 6. a 7. ročníky v pondělí a ve středu, pro 8. a 9. ročníky v úterý a ve čtvrtek. Oběd pro zájemce bude zajištěn formou vydaného oběda v krabičce u výdejního okna v ŠJ, který si žáci odnesou domů. 

Při nástupu je nutné zajistit:

Žáci s sebou musí každý den mít:

  • 2ks roušky

  • sáček na roušku

Ze strany školy bude zajištěno: 

  • měření teploty a desinfekce rukou při vstupu do školy

  • mýdlo a desinfekce ve třídách a na WC, vysoušeče rukou na WC

  • mýdlo, desinfekce a papírové ručníky ve třídách a na WC 

  • každodenní pravidelná desinfekce prostoru třídy

Příprava, konzultace a socializační setkání budou probíhat v lavicích po jednom, lavice v rozestupu 2m. V tomto případě není nutné mít roušku. Při pohybu ve společných prostorách je rouška povinná či na pokyn vyučujícího. Každé skupině bude přidělen přesný čas nástupu do školy. Příprava, konzultace a socializační setkání poběží do posledního týdne školy. Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26.6.2020 dle časového rozvrhu.
Děkuji za pochopení a spolupráci


Mgr. Zdeněk Stříhavka


Vytvořeno 1.6.2020 16:27:25 | přečteno 685x | Jaroslav Jurásek