Doporučení radotínské radnice

Doporučení radotínské radnice v souvislosti se stavbou"Optimalizace trati Praha - Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"

Vážení rodiče,

jak již jistě víte, v pondělí 9. března se na dlouhých 9 měsíců uzavře klíčový podjezd pod železničním mostem v Karlické ulici (Horymírovo náměstí). Hlavní průjezd Radotínem tak bude uzavřen až do 10. prosince 2020. K omezení dochází v souvislosti se stavbou takzvané „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“. 

Přestože nejsme investorem, Městská část Praha 16 informace opakovaně zveřejňuje v Novinách Prahy 16, na webových stránkách radotínské radnice (www.praha16.eu), na zvláštní webové stránce speciálně zřízené k této akci (https://optimalizacezeleznice.praha16.eu), na oficiálním facebookovém profilu městské části (https://www.facebook.com/praha16.eu), na informačních tabulích, v místním rozhlase a dalšími informačními kanály. K tomuto tématu se uskutečnily i dva velké diskusní večery ve školní aule (naposledy ve středu 26. února, kde byla představena již konkrétní dopravní opatření).

Zástupci Městské části Praha 16 jsou již dlouhé měsíce v kontaktu s investorem, projektantem, sdružením zhotovitelských firem, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy i Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Jako klíčová témata k organizaci dopravy, o jejichž řešení radnice od začátku usilovala, bylo odklonění prakticky veškeré tranzitní dopravy (zejména z Dolního Poberouní) z centra Radotína a dále vytvoření co nejbezpečnějších tras, jak se dostanou školní děti z celé městské části ke školním budovám – ideálně bez použití osobních aut.

Zásadním pozitivním krokem, jenž se podařil vyjednat, je oddálení uzavření pěší trasy kolem restaurace Rozmarýn až na letní měsíce. Původně měl být podchod pod tratí do ulice Felberova a Loučanská zcela uzavřen již v dubnu, nově to bude od srpna 2020. Proto budou moci děti tuto trasu do školy využívat až do konce školního roku.

Dalším výsledkem vyjednávání je nová (dočasná) autobusová zastávka v ulici Prvomájová u křižovatky s ulicí Na Betonce – zřízena bude pro všechny autobusové linky z oblasti cementárny, Edenu, Sídliště, Viniček a Lahovské (120, 245, 246, 248 a školní 269). Z tohoto místa pak bude možné se pěšky vydat jak k místním školním budovám (přes nové sídliště a kolem restaurace Rozmarýn), tak pro všechny ostatní pěšky k přejezdu Na Betonce (k autobusovému nádraží) či Prvomájovou ulicí směrem k sokolovně (k vlakovému nádraží – podchod pod nádražím bude celý rok 2020 otevřen bez omezení).

Pokud děti využijí školní linky 261 či 269, autobus je bezpečně doveze až ke škole v Loučanské ulici. Dá se ale předpokládat zpoždění z důvodu kolon či čekání u železničního přejezdu, a tedy i opožděný příchod do školy – vedení základní školy s tímto počítá a pozdní příchod nebude trestán. 

Linka 244 bude jezdit pouze mezi Smíchovským nádražím a Nádražím Radotín bez přejezdu železniční trati. Díky tomu bude spolehlivějším spojem a alternativou k vlakovému spojení do centra Prahy. Naopak autobus 248 bude zásadně posílen a z Nádraží Radotín na Sídliště Radotín bude jezdit ve stejných intervalech jako dnes linka 244.

Původní záměr radnice zřídit autobusový terminál či alespoň „miniterminál“ (pro linky 245 a 248) za tratí pod ulicí Na Betonce (na tzv. odstavné ploše pod OD Albert) bohužel z technických a organizačních důvodů nebude realizován. Přestupovat mezi vlaky či zkrácenou linkou 244 a všemi dalšími autobusovými spoji tak bude možné na dnešním autobusovém nádraží mezi ulicemi Vrážská a Věštínská. 

Aby oblast škol i Rymáně byly maximálně zklidněny, tzv. panelka ve směru od Černošic bude uzavřena závorou, vjezd bude povolen pouze pro složky Integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotnická záchranná služba, policie atd.) a vozidla stavby trati.


DOPORUČENÍ RADOTÍNSKÉ RADNICE:

  • nevozte děti do školy autem, mohou dojít pěšky či přijet školní linkou,

  • pokud již vozem jet musíte, nevozte děti ze severní do jižní části Radotína a vysaďte je na jednom z doporučených míst, dále mohou pokračovat pěšky,

  • vytipovali jsme pro vás možné trasy k překonání trati, které jsou přehledně vyobrazeny v přiložené mapě.

VHODNÉ CESTY DO ŠKOLY „ZE SEVERU NA JIH“:

  • trasa č. 1 (pěší): z centrálních částí Radotína (nové sídliště, oblast Strážovské ulice) – přes náměstí Osvoboditelů (nové sídliště) kolem pošty a Radotínského potoka, podchodem pod tratí u restaurace Rozmarýn a dále Felberovou a Loučanskou ulicí, trasa má cca 600 metrů, odhadovaný čas je 7 minut,

  • trasa č. 2 (pěší): ze západní části Radotína (staré sídliště, Viničky) – přes Sídliště, kolem skateparku, podchodem pod tratí a ulicemi Ke Zděři a K Lázním do Loučanské, trasa má cca 500 metrů, odhadovaný čas je 6 minut,

  • trasa č. 3 (MHD + pěší): autobusem dojet na nově zřízenou zastávku „Na Betonce“ (linky 120, 245, 246, 248) u křižovatky této ulice s Prvomájovou a dále pokračovat pěšky přes nové sídliště trasou č. 1, trasa má cca 750 metrů, odhadovaný čas je 8-9 minut,

  • trasa č. 4 (MHD + pěší): autobusem z oblasti Karlické a Viniček (linka 248) dojet do zastávky „Sídliště Radotín“ a dále pokračovat pěšky kolem polikliniky trasou č. 2, trasa má cca 550 metrů, odhadovaný čas je 6 minut,

  • trasa č. 5 (auto + pěší): autem přijet do zaslepeného úseku na náměstí Osvoboditelů (před budovu čp. 732 – sociální agendy) a dítě zde vysadit, to se u restaurace Rozmarýn napojí na trasy č. 1 a 3, trasa má cca 350 metrů, odhadovaný čas jsou 4 minuty,

  • trasa č. 6 (auto + pěší): autem vjet do ulice U Starého stadionu, dojet na parkoviště za sportovní halou a dítě zde vysadit – to dále pokračuje pěšky a u nového skateparku se napojí na trasy č. 2 a 4, trasa má cca 400 metrů, odhadovaný čas je 5 minut,

  • trasa č. 7 (auto + pěší): autem dojet do Prvomájové ulice, zastavit u příjezdu směrem k parkovišti P + R a zde dítě vysadit – to dále pokračuje pěšky chodníkem k nádraží, podchodem pod nádražím, Vrážskou ulicí a přes Horymírovo náměstí do Loučanské ulice, trasa má cca 800 metrů, odhadovaný čas je 12 minut.

Závěrem nutno zdůraznit, že z důvodu komplikací, které bezpochyby nastanou i pro běžné chodce, je jednáno s Městskou policií hl. m. Prahy i Policií ČR o zabezpečení některých problémovějších míst při připravovaných objízdných trasách strážníky a policisty (zejména klíčové přechody pro chodce či přejezd Na Betonce).


Omlouváme se za komplikace spojené s rozsáhlou stavební akcí a předem děkuji za spolupráci.


Mgr. Karel Hanzlík
Městská část Praha 16
starosta Městské části Praha 16
Václava Balého 23
Praha - Radotín
153 00
karel.hanzlik@praha16.eu
Tel.: 234 128 101

Vytvořeno 1.3.2020 17:10:35 - aktualizováno 20.5.2020 22:03:04 | přečteno 1144x | Jaroslav Jurásek