Zápis z Rady školy konané dne 14. 5. 2018

Zápis z Rady školy ZŠ Loučanská, Praha 5 – Radotín konané dne 14.5.2018 v budově ZŠ od 18,00 hod

Přítomni:   Ing. Šindelka,  Mgr. Stříhavka, Mgr. Boháčová,

Mgr. Vejmelková, Mgr. Procházková, M. Hudecká, Mgr. Slámová, L. Studená

 

Nepřítomni:  Mgr. Knotek, S. Baráková,

 

Program:

1/ Doplnění Školního řádu o článek spojený s ochranou osobních dat GDPR.

2/ Stavební práce v areálu školy

3/ Doprava v okolí školy + školní linkový autobus

4/ Školní jídelna

5/ Účast na Havelském posvícení 2018

6/ Termín absolventských prací 9. ročníků.

 

1/ Rada školy prošla a přijala změny ve Školním řádu, které se týkají přijatých opatření evropského nařízení ke GDPR.

2/ Ředitel školy nás informoval o průběhu stavebních úprav ve škole – stará budova – přístavba – budova vyklizena 4.6., již promyšleno, jakým způsobem se povede výuka v červnu. (Využití odborných učeben, projektové vyučování venku, či v prostorách dalších organizací v Radotíně.)

Aula – zpoždění s dokončením, nová vzduchotechnika ve školní jídelně částečně omezí provoz.

3/ Bylo pozměněno a upraveno dopravní značení a průjezd aut kolem školy. Pozitivní ohlas. Rodiče, kteří se dotazují na možnost využití linkového školního autobusu pro cestu zpět, ať se obrátí na pana Knotka na MČ.

4/ S nástupem nového pana vedoucího školní jídelny chceme vyjádřit větší spokojenost strávníků a poděkování za srozumitelnější jídelní lístek.

5/ L. Studená přihlásila stánek pro školu na Havelské posvícení. V září již mohou učitelé i žáci přemýšlet, co budeme letos nabízet kromě tradičního pečiva a na co využijí finance, které získáme.

6/ Termín odevzdání absolventských prací 9. ročníků koliduje s termíny přijímacích zkoušek, ale s ohledem na včasné zadání témat se termín nebude posunovat, aby byl dostatek prostoru pro vyhodnocení a obhajobou prací.

 

 

V Praze dne 24.5.2018

 

Zapsala: Lenka Studená – předsedkyně RŠ 

 

Vytvořeno 31.5.2018 9:10:10 | přečteno 579x | Jaroslav Jurásek