Zápis z Rady školy konané dne 16. 1. 2018

Zápis z Rady školy ZŠ Loučanská, Praha 5 – Radotín
konané dne 16. ledna 2018 v budově ZŠ od 16,30 hod


Přítomni: Mgr. Knotek, Ing. Šindelka, Mgr. Stříhavka, Mgr. Boháčová,
Mgr. Vejmelková, M. Hudecká, Mgr. Slámová, L. Studená
Omluvena: S. Baráková
Nepřítomna: Mgr. L. Procházková

Program:
1/ od 10.10. do 7.11. 2017 probíhala na základní škole inspekční činnost.
Členové Rady školy se seznámili s Protokolem o kontrole, Inspekční zprávou a následně
projednali nově vytvořené osnovy volitelných předmětů 7. – 9. tř., které se stávají součástí
ŠVP ZV a byly vytvořeny na podnět ČŠI.
2/ Všechny výše zmíněné dokumenty byly na Radě školy projednány bez připomínek.
ČŠI hodnotí školu jak v oblasti vzdělávání tak i materiálního zabezpečení výuky a
pedagogické činnosti pozitivně.
3/ Ředitel školy společně s místostarostou p. Knotkem informovali o probíhajících stavebních
úpravách týkajících se školy. V souvislosti s výstavbou krytého plaveckého bazénu podal
ředitel návrh a požádal zástupce rodičů o sdělení a předběžný průzkum na třídách, zda
budou rodiče ochotni přispívat na plavání částku ve výši cca 1 000,- Kč/pololetí. Plavání by
bylo do výuky zařazeno každý týden. Bazén by měl být v provozu od 2/2019.
4/ Stavební úpravy – zvýšení staré budovy ZŠ – půdní vestavba zahájena 1/2018.
Předpokládá se, že budovu bude nutno uzavřít 15.6.2018, kdy budou učitelé s dětmi již mít
zajištěný program mimo budovu ZŠ. Výzva k rodičům, kdo má možnost, již děti omluvit
z výuky.
5/ Dopravní situace u školy bude upravena několika změnami, např. zákazem vjezdu před
budovy školy a gymnázia v rozmezí 7 – 8 hod, přesunem přechodu pro chodce a dalšími.
Změny jsou plánovány na měsíce březen a duben 2018.
6/ MČ vypisuje konkurz na pozici vedoucí školní jídelny za paní Zuzanu Ondrušovou, která
ukončila pracovní poměr. Prostřednictvím třídních učitelů budou informováni rodiče, pokud
by mohly doporučit vhodného kandidáta.

V Praze dne 19.2.2018
Zapsala: Lenka Studená – předsedkyně RŠ 

Vytvořeno 27.2.2018 10:32:54 | přečteno 595x | Jaroslav Jurásek