Zápis z Rady školy konané dne 16.10.2017

Přítomni: Mgr. Knotek, Ing. Šindelka, S. Baráková, Mgr. Stříhavka, Mgr. Boháčová,

Mgr. Vejmelková, Mgr. Procházková, M. Hudecká, Mgr. Slámová, L. Studená


Program:

1/ Noví členové Školní rady za odstupující pí Hanovou a pí Russel.

2/ Kontrola a schválení Školního řádku 2017/18

3/ Kontrola a schválení Výroční zprávy za školní rok 2016/17

4/ Informace o plánovaných úpravách školy – Mgr. Knotek

5/ Volba předsedy RŠ

6/ Diskuze


1/ Představily se paní Hudecká a Slámová, které byly zvoleny z řad rodičů.

2/ Školní řád upraven 3.1., 1.4. a schválen.

3/ Výroční zpráva – Připomínka o uvedení aktivity rodičů a spolupráce se školou a družinou na stánku pro základní školu na Havelském posvícení. Drobné opravy v textu. Výroční zpráva doplněna a schválena.

4/ Mgr. Knotek informoval přítomné o plánovaných a probíhajících stavebních úpravách na základní škole – přístavba šaten a kabinetu nad vstupem do jídelny, výstavba auly, již ve výstavbě – dokončena v 5/2018 (pro společné setkávání a kulturní akce).

Příští rok bude také zahájena přístavba krytého bazénu – vstup ze zadní části školy bude omezen.

Na staré budově je v plánu půdní přístavba 4 tříd a vestavba výtahu.

Dále se bude zvětšovat prostor jídelny na konzumaci jídel – stavba na pilířích – nedostačující kapacita. V tuto chvíli je odmítnuto asi 30 strávníků z gymnázia.

Opatření ohledně bezpečnosti dětí, areál školy je částečně omezován stavbou – návrh na zápis do ŽK, aby byli rodiče informování a poučili své děti (staveniště, pohyb vozidel…)

5/ Předsedou Rady školy byla zvolena L. Studená

6/ Tento rok bylo předáno škole od rodičů 22 000,-Kč ze stánku na Havelském

posvícení. Peníze budou využity na nákup stavebnic na třídy 1. stupně. Pro další rok je kontaktní osobou pro zajištění stánku na HP určena pí L. Studená. Je třeba se v květnu přihlásit a zažádat o přidělení stánku – zajistí L. Studená – na vědomí ZŠ a OÚ.

Zřizovatel má snahu řešit nepříjemnou dopravní situaci v ranních hodinách před školou – parkující auta, rodiče, kteří vozí děti do školy autem, školní autobus. Ohrožující situace, zejména v letních měsících – příjezdová cesta k Biotopu, s výhledem na výstavbu krytého bazénu – nutnost hledání řešení.

Diskuze o problematice inkluze a zajištění výuky pro průměrné děti při vysokých počtech dětí na třídách.

Přání rodičů, aby škola více využívala nabídky Kulturního střediska v Radotíně, případně dalších místních organizací, např. ZUŠ.V Praze dne 16.10.2016


Zapsala: Lenka Studená – předsedkyně RŠ


 
Vytvořeno 31.10.2017 9:33:05 - aktualizováno 8.11.2017 14:40:39 | přečteno 484x | Jaroslav Jurásek