Zápis z Rady školy ZŠ Loučanská, Praha 5 – Radotín konané dne 12. září 2019 v aule ZŠ od 17,00 hod

Přítomni: Mgr. Stříhavka, Mgr. Boháčová, Bc. S. Baráková, Mgr. Vejmelková,
Ing. Šindelka, M. Hudecká, Mgr. Slámová, L. Studená
Omluven: Mgr. Knotek, Mgr. L. Procházková
Program
1/ Projednání Výroční zprávy školy za šk. rok 2018/19. Z řad rodičů prosba na doplnění
upřesnění typů ohrožení dětí v bodě 11/3.
Diskuze proběhla k bodu 30. a 31. – šetření rizikového chování dětí. Jaké možnosti k řešení
jednotlivých případů má škola, jakým způsobem a v jakém rozsahu informovat rodiče,
návaznost na OSPOD, případně Policii.
Další body Výroční zprávy bez připomínek.
2/ Ředitel školy informoval o dokončených stavbách: Budova 1. stupně, jídelna, bazén
a zařazení výuky plavání pro všechny třídy ZŠ v dotaci 1h týdně. Dále nastínil plán na
vybudování venkovní učebny pod vzniklou přístavbou školní jídelny.
4/ Rodiče ve spolupráci se školou opět budou mít stánek pro školu na Havelském posvícení
12. 10. 2019. Získané finanční prostředky půjdou na nákup knížek do školní knihovny na 1.
stupeň. Koordinace L. Studená s paní zástupkyní Boháčovou. Zástupci tříd informování e-
mailem.
5/ Závěrem se pan ředitel a paní zástupkyně vyjádřili k ukončení výkonu svých funkcí na
konci tohoto školního roku.
V Praze dne 17. 9. 2019

Zapsala: Lenka Studená – předsedkyně RŠ

Vytvořeno 19.9.2019 12:02:21 | přečteno 510x | Jaroslav Jurásek