Zápis z Rady školy konané dne 18.6.2020

Zápis z Rady školy (dále jen „RŠ“) ZŠ Loučanská, Praha 5 – Radotín
konané dne 18.6.2020 v budově ZŠ od 17,00 hod

Přítomni: Mgr. Miroslav Knotek, Bc. Simona Baráková, Mgr. Zdeněk Stříhavka, Mgr. Jaroslava
Boháčová, Mgr. Zuzana Vejmelková, Mgr. Lenka Procházková, Lenka Studená, Michaela Hudecká,
Mgr. Alena Slámová
Omluveni: Ing. Šindelka
Program:
1/ Ukončení školního roku
2/ Domácí výuka v době COVID-19
3/ Změny ve školské Radě
4/ Havelské posvícení

1/ Ukončení školního roku
- Poděkování panu řediteli za jeho dosavadní činnost ve funkci ředitele školy.
- Pan Mgr. Stříhavka na škole nadále zůstává jako učitel tělesné výchovy.
- Poděkování za dosavadní činnost zástupkyni ředitele školy paní Mgr. Jaroslavě Boháčové.
- Paní Mgr. Boháčová ukončuje svoji činnost ve škole v říjnu 2020.
2/ Domácí výuka v době COVID-19
Dne 10.3.2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření týkající se základních,
středních a vysokých škol v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
- Zástupci ŠR z řad rodičů otevřeli téma vzdělávání žáků ZŠ v době nouzového stavu.
- Školy byly z důvodu pandemie Covid-19 uzavřeny 11.3.2020, a od této doby byly nuceny
přejít na výuku na dálku.
- Zástupci ŠR z řad pedagogů na setkání zmínili, že se škola snažila být žákům dostupná online
výukou, nebo formou jiné platformy výuky on-line včetně aplikací podporující komunikaci
s žáky.
- Zástupci ŠR za rodiče uvedli, že velkou roli v době domácí výuky hrála technická vybavenost
na straně hardwaru a internetového připojení, a samozřejmě také podpora dětí ze strany
rodičů. Nelze také opomenout skutečnost, že i když se technická vybavenost domácností
obecně nezdá být v dnešní době vážnějším problémem, existují domácnosti s dětmi, kde
počítač nebo tablet nemají. Nelze také opomenout, že některé rodiny internetové připojení
nemají vůbec. Pan ředitel uvedl, že škola samozřejmě myslela také na tyto žáky, některým
žákům prostřednictvím neziskových organizací zapůjčila vybavení k výuce. Všichni
pedagogové byli s žáky v kontaktu, a ti měli možnost se na vyučujícího obrátit kdykoli
v průběhu domácího vzdělávání.

- Zástupci ŠR za rodiče zmínili, že je potřeba sjednotit znalosti žáků jednotlivých tříd a věnovat
se tomuto tématu opět na začátku školního roku.
- Výstupem k tomuto bodu je domluva, že na začátku školního roku, tj. v průběhu celého
měsíce září 2020 bude probíhat opakování učiva za měsíce březen, duben, květen, červen
2020.
3/ Změny ve školské radě
- Od března 2020 byla zvolena předsedkyní ŠR Mgr. Alena Slámová.
- Paní Lenka Studená ve ŠR nadále zůstává jako člen ŠR za rodiče.
- Na začátku nového školního roku dojde ke změně ředitele školy, bude svolána ŠR.
- Pan Ing. Šindelka odstupuje z RŠ bude potřeba zvolit nového zástupce za zřizovatele.
- V souvislosti s odchodem paní Mgr. Boháčové bude nově zvolen člen ŠR za pedagogický sbor.
4/ Havelské posvícení
- Je přihlášený stánek pro školu na Havelské posvícení. V září se mohou učitelé ve spolupráci
s žáky zamyslet, co můžeme nabízet na stánku, a zároveň na co využít finance, které budou
získány.

V Praze dne 24.6.2020
Zapsala: Alena Slámová – předsedkyně RŠ

Vytvořeno 25.6.2020 22:11:37 | přečteno 674x | Jaroslav Jurásek